logo  

Kennis is gestructureerd in bewustzijn

Home  |  Maharishi  |  Publicaties  |  Links  |  Contact

Enkele Links


- Over de TM techniek:

De officiŽle Nederlandstalige website.

De zeer veel informatie bevattende (Engelstalige) website van de VS.    

TM websites van andere landen.

Engelstalig website met zeer veel informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar TM.

Veel video clips van de David Lynch Foundation. Deze stichting maakt het mogelijk dat de TM techniek wordt toegepast op verschillende  probleemgebieden in de (voornamelijk maar niet uitsluitend Amerikaanse) samenleving.


- TM in het onderwijs:

Stressvrije scholen in Nederland.

Stressvrije scholen in BelgiŽ (geeft meer info dan de website voor Nederland)

De TM school in Nederland.

De TM school in Engeland.   

De TM school in de VS:

De universiteit in de VS

Het netwerk van scholen in India


- TM in het leger:


Een leger heeft de taak het land tegen vijanden te beschermen. Toegenomen alertheid en een verbeterd reactievermogen bij de manschappen door gebruik van de TM techniek kunnen van levensbelang zijn. Dit is een reden om TM in het leger te introduceren. Echter, een belangrijkere reden is dat een voldoende grote groep die de gevorderde TM sidhi technieken beoefent, in staat is de vijand in leven te laten terwijl de vijandschap wordt vernietigd.

Zo kan duurzame wereldvrede verkregen worden.

Een Nederlandtalige website over verschillende aspecten van dit onderwerp.


Meer over deze zeer efficiente en goedkope vedische verdedigingstechnologie

Nog enkele Engelstalige websites:

worldpeacegroup

Permanent Peace

Global Peace Initiative.Tenslotte een link naar een lange lijst met links.  Van verschillende deelaspecten van de overkoepelende organisatie.
Home  |  Maharishi  |  Publicaties  |  Links  |  Contact