logo  

Kennis is gestructureerd in bewustzijn

Home  |  Maharishi  |  Publicaties  |  Links  |  Contact
mmyMaharishi Mahesh Yogi  


zag het lijden in de wereld ...

en besloot daar een einde aan te makenAl duizenden jaren lang weet de mensheid niet beter dan dat de jaren van ons leven gekenmerkt worden door een strijd om het bestaan. Er zijn periodes waarin het mee zit en we ons blij en gelukkig voelen. Maar een (te) groot deel is gevuld met tegenslag en zorgen. Zo is dat nu eenmaal en voor zover we weten is dat altijd zo geweest.

Maharishi wist dat dit lijden waaronder de mens gebukt gaat niet natuurlijk is. De mens hoort in idyllische omstandigheden te genieten van een lang en gelukkig leven in perfecte gezondheid.

Het woord Maharishi betekent grote ziener.

Een rishi of ziener is iemand die in zijn eigen bewustzijn tot nu toe onbekende delen van de veda's 'ziet' en beschikbaar maakt. Een maharishi is iemand die over het vermogen beschikt om de waarde van de veda's voor het levensgeluk van de mens zo te verklaren dat dit voor iedereen duidelijk is. Maharishi was bovenal een buitengewoon praktisch mens. Hij beschikte over de noodzakelijke vedische kennis en hij paste deze toe om zijn doel te bereiken.


Het verenigd veld

De laatste decennia wordt er steeds meer gesproken over 'het verenigd veld', het fundamentele niveau dat in de natuurkunde ook wel 'de vacuŁmtoestand', of de Planckschaal' wordt genoemd. Allemaal koele technische termen die verwijzen naar dat niveau ver voorbij de bewust waarneming van waaruit de schepping is ontstaan en wordt onderhouden.

Zonder dit bewust te ervaren staat de geest van ieder levend wezen in contact met dit verenigd veld. De mens heeft het vermogen het contact met dit fundamentele niveau te versterken en het uiteindelijk bewust te ervaren. Mensen die dat niveau ervaren zeggen dat het een ervaring is van thuiskomen bij jeZelf. Het 'Ken Uzelve' van de oude Grieken. Tegelijk is het een ongelooflijk veel voldoening gevende ervaring van intense liefde, geluk en innerlijke stilte.

Het overgrote deel van de mensheid heeft er geen idee van dat ze rondlopen met een oneindig reservoir in zich vol energie en geluk. Ze ervaren dat fundamentele niveau niet omdat hun lichaam die ervaring niet toelaat. Voor hen is geluk dat was ze in de wereld om hen heen aan pleziertjes kunnen ervaren.

Om contact te kunnen maken met dat onderliggende niveau van geluk moet de geest in de gelegenheid gesteld worden zich naar binnen te keren. Dat is wat de Transcendente Meditatie (TM) techniek doet. Met de bewuste geest ga je voorbij (transcendeert) het 'normale' dagelijkse niveau. Wordt dat regelmatig gedaan dan wordt een proces in werking gezet waardoor het lichaam op termijn wel in staat is dat wat eerst het trranscendente was bewust te ervaren.


Verlichting

Wij zijn zo gewend aan het leven zoals wij dat kennen dat wij denken dat dit normaal is. We zijn onwetend van de vele latente mogelijkheden die het menselijke lichaam in zich draagt. Een gezonder en aanzienlijk beter functioneren met meer mogelijkheden komt binnen bereik nadat contact is gemaakt met het transcendente gebied van waaruit de evolutionaire kracht van de natuur een verdergaande groei kan bewerkstelligen. Een groei die kan uimonden in verlichting, waarbij je niet langer onwetend bent van de transcendente onsterfelijke aard die de essentie is van ieder mens. Een verlicht leven is het geboorterecht van ieder mens.

Verlichting is niet slechts een geestelijk fenomeen, maar kan alleen dan ontstaan als het lichaam zich heeft ontdaan van alle stress (functionele en structurele onzuiverheden). Er zijn eenduidige fysiologische en geestelijke kenmerken voor verlichting.

Verlichting zelf is niet eenduidig. Er zijn stadia.

De veda's 

Het woord 'veda' betekent kennis. 

Er zijn trillingen in de energie van het verenigd veld. Vanuit deze trillingen is de schepping ontstaan en wordt ze in stand gehouden. Deze trillingen kunnen door de mens in zijn eigen bewustzijn worden ervaren als klanken. De klanken van de veda's zijn daarom de grondslag van de schepping en alles wat zich daarin bevindt. Omdat de veda's de basis zijn van alles wat zich in de schepping bevindt bevat ze kennis over ieder aspect van het leven.

De huidige mens 'kent' de veda's niet langer uit eigen ervaring, omdat de gedachten in de geest het subtiele niveau overschreeuwt waarop de veda's kunnen worden ervaren.

Het collectief ontbreken van contact met dit diepste Zelf is de reden voor veel ellende op deze planeet. Herstel van dit contact is een noodzakelijke voorwaarde om een lang leven in geluk mogelijk te maken. Dit maakt de TM techniek, die dit contact herstelt tot een uitzonderlijk waardevolle techniek.


Vedische traditie

In de loop van de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die de veda's kenden (in hun eigen bewustzijn) en die deze vedische kennis bewaarden. Deze hoeders van de vedische kennis bleven gewoonlijk stil op de achtergrond.

Zo nu en dan trad een vertegenwoordiger van deze vedische traditie op de voorgrond om misverstanden aangaande deze voor de mens zo essentiŽle kennis uit de weg te ruimen.

Het is aan de vedische traditie, de hoeders van de vedische kennis te danken dat deze kennis nu algemeen beschikbaar is.

Onderricht in de TM techniek vindt daarom plaats in dank aan en namens deze vedische traditie.
Home  |  Maharishi  |  Publicaties  |  Links  |  Contact